Smještaj

Ulica i broj:
Mostarkog bataljona bb
Grad:
Mostar
Kontakti:
+387 (0)36 500100
Ulica i broj:
Krcine bb
Grad:
Međugorje
Kontakti:
+387 (0)63 434 399
Ulica i broj:
ul. Kraljice Katarine
Grad:
Čapljina
Kontakti:
+387 (0)36 810 815
Ulica i broj:
Karaotok bb, Hutovo Blato
Grad:
Čapljina
Kontakti:
+387 (0)36 814 990
Ulica i broj:
Grad:
Trebinje
Kontakti:
+387 (59) 270 420
Ulica i broj:
Rastoci bb
Grad:
Trebinje
Kontakti:
+387 (0)59 260 555
Ulica i broj:
Mosko bb
Grad:
Trebinje
Kontakti:
+387 (0)59 481 288
Ulica i broj:
Grad:
Čitluk
Kontakti:
+387 (0)63 893 298
Ulica i broj:
Grad:
Trebinje
Kontakti:
+387 (0)65 585 029

Other accomodations

Fot other accomodations, please vist  www.hercegovina.ba