Prirodne ljepote i atrakcije

Neretva je rijeka ljepotica Hercegovine. Duga 225 km, izvire ispod planine Jabuke u planinskim predjelima visoke Hercegovine ii većim dijelom svoga toka ima odlike planinske rijeke. Neretva je brza,...
Pećina se nalazi u speleološkom parku prirode, na sučelju podzemnih vodotoka jadranskog sliva, u Opčini Ravno a u sred Popovog polja.
Na jugu Hercegovine, u tipično kraškom ambijentu, sa lijeve strane rijeke Neretve, nalazi se Hutovo blato, jedinstvena submediteranska močvara u Europi. Poznato je od davnina kao zelena oaza, sa...
Vinograd u kamenu-jedinstven vinograd u svijetu smješten je u južnom dijelu Brotnja. Jedinstven je po tomu što je kamenu pustinju pretvorio u oazu obilja loze i grožđa.
U heregovačkom kršu, na području općine Ljubuški nalaze se vodopadi Kravice. Svojim tokom rijeka Trebižat stvara ove čudesne i prekrasne vodopade. Visina samih vodopada je približno 28 metara.

For other informations

Fot other informations , please vist  www.hercegovina.ba